Tỉnh Phú Thọ đón đoàn Famtrip “Về miền Đất Tổ- Cội nguồn dân tộc” khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch mới, kết nối du lịch Tp Hồ Chí Minh với Tây Bắc.

Phú Thọ là điểm đến đầu tiên trong chương trình khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch mới vùng Tây Bắc từ ngày 12 -20/7/2020 do Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh …

Tiếp tục đọc