Sở Văn hóa Thể thao và du lịch báo cáo đề xuất một số nội dung với thường trực tỉnh ủy thường trực HĐND, thường trực UBND tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025

Chiều 24/2/2021 tại Hội trường tầng 4, Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Lào Cai đã báo cáo đề xuất một số nội dung với thường trực tỉnh ủy thường trực HĐND, thường …

Tiếp tục đọc