Tổng hợp các hoạt động tổ chức và hưởng ứng Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022

Tổng hợp các hoạt động tổ chức Lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái và Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng …

Tiếp tục đọc