Các hoạt động tại Hòa Bình hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia năm 2017 – Lào Cai – Tây Bắc.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ngày 04/01/2017 về việc tổ chức các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 Tây Bắc …

Tiếp tục đọc