Nâng cao nhận thức về tham gia các Chương trình du lịch miễn phí, giá rẻ với mục đích bán hàng, lừa đảo

Ngày 3/7/2023, Sở Du lịch Lào Cai đã có văn bản có văn bản số 593/SDL-QLDL ngày 03/7/2023 đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức tham gia các Chương trình du lịch miễn phí, giá rẻ với mục đích bán hàng, lừa đảo.

Tiếp tục đọc