Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ tổ chức “Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động gắn với triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023”.

     Ngày 6/01/2023, tại Hội trường tầng 5- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, …

Tiếp tục đọc