Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 – 09/7/2020)

Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-BVHTTDL ngày 12/3/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền …

Tiếp tục đọc