Năm Du lịch Quốc gia 2017: Cơ hội để Lào Cai và các tỉnh Tây Bắc Ghi dấu ấn

Thành phố Lào Cai

Năm Du lịch Quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc là sự kiện văn hóa, kinh tế xã hội tiêu biểu, có quy mô tầm quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về sự phát triển du lịch gắn với bảo …

Đọc tiếp

Liên kết kênh thông tin các tỉnh

Show Buttons
Hide Buttons