Phú Thọ khai mạc lớp tập huấn Nghiệp vụ Hướng dẫn viên Du lịch tại điểm và truyền dạy, hướng dẫn luyện tập biểu diễn văn nghệ dân gian phục vụ khách Du lịch năm 2022

Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2022, tại Trung tâm Thông tin và hỗ trợ khách Du lịch tại VQG Xuân Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã Khai mạc …

Tiếp tục đọc