[Ảnh] Văn Yên tích cực chuẩn bị cho Lễ công bố Quyết định chứng nhận Di sản Văn hoá phi vật thể Quốc gia “Lễ hội Đền Đông Cuông” và khai hội Đền năm 2023

Lễ công bố Quyết định chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đền Đông Cuông” và khai mạc Lễ hội Đền năm 2023 (Lễ hội) sẽ diễn ra ngày …

Tiếp tục đọc

[Inforgraphic] Chương trình Lễ công bố Quyết định chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đền Đông Cuông” và khai mạc Lễ hội Đền Đông Cuông năm 2023

Lễ công bố Quyết định chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đền Đông Cuông” và khai mạc Lễ hội Đền Đông Cuông năm 2023 sẽ diễn ra ngày …

Tiếp tục đọc