Đoàn công tác của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang khảo sát các điểm du lịch huyện Xín Mần để chuẩn bị cho việc tổ chức sự kiện ruộng bậc thang 4 tỉnh Tây Bắc tại Hà Giang

Để chuẩn bị cho việc tổ chức sự kiện ruộng bậc thang 4 tỉnh Tây Bắc tại Hà Giang. Ngày 06/06/2023 Đoàn công tác của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà …

Tiếp tục đọc