Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quyết định xếp hạng 06 di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh, đợt 3 năm 2017

Ngày 27/12/2017, Đồng chí Dương Văn Tiến Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ký Quyết định số 3467/QĐ-UBND, về việc xếp hạng và cấp bằng xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh trên địa bàn huyện Văn Yên.

 Theo đó, các di tích được xếp hạng, bao gồm:

  1. Di tích đền Trái Đó, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên.
  2. Di tích đình, đền Tân Hợp, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên.
  3. Di tích đình Chạng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên.
  4. Di tích đền Làng Vải, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên.
  5. Di tích đền Đôi Cô, xã Đông An, huyện Văn Yên.
  6. Di tích đình Lắc Mường, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên.

Đây là kết quả của quá trình khảo sát, nghiên cứu, đánh giá đúng và đủ về quy mô cũng như giá trị lịch sử – văn hóa, khoa học của các di tích, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, đúng với tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên và các địa phương có di tích xếp hạng được giao thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với các di tích trên địa bàn thuộc địa giới hành chính theo sự phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn hoạt động sử dụng, xây dựng, tu bổ và tôn tạo di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Đây là điều kiện cho các di tích có cơ sở pháp lý để phục hồi, trùng tu nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa dân tộc cho các thế hệ; gắn với phát triển du lịch ở địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân./.

 

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.