Công nhận 04 điểm du lịch thuộc địa bàn huyện Tam Đường

Ngày 21/6/2016, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành  Quyết định số 726,727,728,729/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các điểm du lịch gồm: điểm du lịch khu …

Tiếp tục đọc