Lai Châu tham gia sự kiện Festival Tinh hoa Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh (trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2023) và Tuần Du lịch – Văn hóa Tây Bắc mở rộng tại thành phố Cần Thơ

Trong các ngày từ 06/4 – 11/4/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu đã tham gia sự kiện Festival Tinh hoa Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh (trong …

Tiếp tục đọc