Sơn La Khởi động Dự án thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch

Dự án GREAT là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác song phương của Tuần Lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Dự án được ký …

Tiếp tục đọc