UBND Thị xã Mường Lay tổ chức Lễ hội Đua thuyền đuôi én thị xã Mường Lay lần thứ VIII và Giải vô địch các Câu lạc bộ Dù lượn Quốc gia lần thứ III, năm 2023.

Theo đó, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức: – Lễ hội Đua thuyền đuôi én năm 2023: Tổ chức trong 04 ngày (từ ngày 31/12/2022 đến ngày 03/01/2023) …

Tiếp tục đọc