Slideshow
  • Năm Du lịch Quốc Gia 2017 - Lao Cai - Tây Bắc
Điểm nhấn
  • Lễ hội Hoa lớn nhất khu vực Tây Bắc sắp khởi động
  • Vinh danh các nhà tài trợ năm Du lịch Quốc Gia 2017
  • hiên Hương - điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn trên Cao nguyên đá
  • Ngày hội Văn hóa dân tộc Giáy