Slideshow
  • White Mong in Bat Xat Lao Cai
  • Marketday in Dao San commune Phong Tho District
Điểm nhấn
  • Nhộn nhịp mùa hoa Tam giác mạch - Lử Thẩn - Simacai
  • Thu về - Ngắm hoa rừng trên cao nguyên trắng Bắc Hà
  • Chùm ảnh: xã Lử Thẩn (huyện Si Ma Cai - Lào Cai) mùa hoa Tam giác mạch
  • Theo chân tam giác mạch trên cao nguyên đá
Tỷ giá
Thời tiết
Bố cục hai cột
Tin tức
Ngày 28/10/2014, tại Hội trường Sao Phương Bắc (Sa Pa – Lào Cai), Ban quản lý Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU) đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai tổ chức Hội thảo về Hỗ trợ Quản lý điểm đến.
Giới thiệu