Lễ hội sắp tới

TỔ CHỨC CUỘC THI “THIẾT KẾ MẪU, SẢN XUẤT CÁC MẶT HÀNG LƯU NIỆM LÀM QUÀ TẶNG CHO KHÁCH DU LỊCH” TỈNH LAI CHÂU NĂM 2017

08/06/2017

   Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-NHTPTDL, ngày 25/01/2016 của UBND tỉnh Sơn La – Trưởng nhóm Hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR về hoạt động chương trình hợp tác phát triển Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017,

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Thiết kế mẫu, sản xuất các mặt hàng lưu niệm làm quà tặng cho khách du lịch” tỉnh Lai Châu năm 2017 với những nội dung, cụ thể như sau:  

 

 

Tài liệu đính kèm: Tải về

  

Điểm nhấn
Dữ liệu đang cập nhật...
Bình luận
Chưa có phản hồi